firestarter-malabrigoscok.jpg
Bilde lånt av sarasponda på Ravelry, som har brukt Malabrigo Sock
[størrelse]
M = størrelse 37-38
For å få riktig strikkefasthet og gjøre sokkene større eller mindre, bruk pinner som er én eller to størrelser større eller mindre. Forleng eller forkort foten etter behov.
[ferdige størrelser]
Total fotlengde 24 - 24.5 cm
Total kilelengde (inkludert hælsnu!) 12 cm
Omkrets rund foten: Ca 20 cm
Ankelomkrets: 27 cm
[materialer]
Blue Moon Fiber Arts®, ‘Socks That Rock’TM eller tilsvarende sokkegarn
Rundpinner 80 eller 100 cm eller strømpepinner i str 2.5 mm og 3 mm
Maskemarkører
Ullnål
[strikkefasthet]
32 m x 41 omg = 10×10 cm i mønsterstrikk
[merknader]
Sokkene strikkes fra tåen og opp på én rundpinne. Bruk to rundpinner eller strømpepinner om du foretrekker det.
Finn hjelp på www.knittinghelp.com > ‘advanced techniques’
[forkortelser]
1mla = ta 1 m løs av
1lavr = ta 1 maske løs av som for å strikke vr (fra baksiden)
1lar = ta 1 maske løs av som for å strikke r (fra rettsiden)
øk1vr = øk 1 maske
V&S = Vikle og Snu Se link til video om hvordan man gjør det i menyen “Wrap & turn”
PM = plasser markør
M = markør(en)
øk1vr = øk 1 vrangmaske
VS = vrangsiden
RS = rettsiden
[tå]
[merk] Bruk Judy’s Magic Cast on hvis du er mer komfortabel med den (http://knitty.com/issuespring06/FEATmagiccaston.html).
Legg opp med provisorisk hekleopplegging 30 m. Se link til video i menyen.
1. p: 30r, snu
2. p: 1lavr, 28vr, V&S.
3. p: 1lar, 28r, V&S.
4. - 17. p: Strikk som p 2 og 3, og strikk hver p 1 m kortere enn forrige p
18. p: 1lavr, 14vr over til den første “viklede” masken som ikke er strikket. På denne m, sett løkken rundt masken på venstre p og strikk den vrangt sammen med den viklede masken. Vikle den neste m slik at den nå har en dobbel vikling, snu arbeidet.
19. p: Ta den første “dobbeltviklede” masken løs av, strikk til den første viklede masken som ikke er strikket. Sett viklingen på venstre p og strikk den r sammen med den viklede masken. Vikle neste maske, snu.
Pinne 20 -31: Strikk som pinne 18 og 19, og strikk hver pinne 1 m lengre enn den forrige, og strikk enten rett eller vrang sammen med de doble viklingene.
32. p: 1lavr, 28vr, plukk opp den dobbeltviklede masken, snu.
33. p: 1lar, 28r, plukk opp den dobbeltviklede masken: 30 m på pinnen.
Med rettsiden mot deg, sett de provisoriske maskene på pinnen én for én, og ta forsiktig ut heklekjeden samtidig. Du ser nå at det er 29 m, så du må øke 1 m for å få totalt 60 m. I neste oppsettsomgang, plasser markører: 1 vridd r, 1vr, 1 vridd r, 1vr, PM, 1 vridd r, 20r, 1 vridd r, PM, 1vr, 1 vridd r, 1vr, 1 vridd r. Gjenta denne sekvensen for den andre pinnen og husk markørene. Bestem hvilken pinne som skal være oversiden av foten og hvilken som skal være sålen. Merk den “overpinnen”. Som angitt i diagrammet, er 4 m av flettemønsteret ved enden av sålepinnen, og 4 masker av flettemønsteret er på begynnelsen av den overpinnen. For å kunne strikke flettemønsteret må du omrokkere på maskene:
[vrist]
1. omg: Mens du strikker diagrammet, strikk de 4 første m til markøren og overfør disse 4 m fra venstre til høyre på sålepinnen. Strikk ut p. På neste p, strikk 4 masker til markøren og overfør disse m fra venstre til høyre overpinne: 30 m på begge pinner, med mønstermaskene samlet i hver ende av pinnene. Slik får du til å strikke fletten i diagrammet. Gjenta mønsteret (p 2-8 av diagrammet) 5 ganger til arbeidet måler 12 cm. Avslutt etter å ha strikket p 8 av diagrammet.
[kiler]
[merk] Kilen øker mellom flettene (se bilder), og starter akkurat etter pinne 8 i diagrammet. Kilen, inkludert hælsnu måler 12 cm. Mens du strikker kilene, strikker du kun pinne 1 av diagrammet hele tiden uten fletting. Hold markørene på plass.
Neste omgang, 1. omg: Strikk 22 m til M, strikk 4 m av pinne 1 i diagrammet, øk1vr, strikk de andre 4 m av diagrammet, M, strikk 22 m to M, strikk 4 m av diagrammet, øk1vr, strikk de andre 4 m av diagrammet: 62 m.
2. omg og all partallsomg: Strikk m
3. omg: På venstre side av foten strikk til M, strikk 4 m, 1vr, øk1vr, strikk til M, strikk 22 m; på siden til høyre kile strikk til M, strikk 4 m, øk1vr, 1vr, strikk til M: 64 m.
5. omg og alle oddetallsomg: (til venstre kile) strikk til M, strikk 4 m, strikk alle tidligere økte m vr, øk1vr, strikk til M, 22r; (til høyre kile) strikk 4 m, øk1vr, strikk alle tidligere økte m vr, strikk 4 m.
35. omg: (til venstre kile) strikk til M, strikk 4 m, p17, øk1vr, strikk 4 m, (til høyre kile) strikk til M, strikk 4 m, øk1vr, p17, strikk 4 m. (totalt 96 m).
Du er nå på begynnelsen av de 22 sålemaskene og klar for å snu hælen. Flytt maskene på en slik måte at de 22 m mellom markørene er på én pinne.
Ribbestrikken som angitt for hællappen på baksiden av leggen fortsetter, men den løse m strikkes vridd r i stedet for å tas løs av.Start samtidig flettemønster som om du var på pinne 4. På de første 5 omg, fortsett ribbestrikken kun på baksiden av leggen, forsiden er i glattstrikk. Etter 5 omg, start ribbestrikkmønster også på forsiden av leggen mellom markørene, mens flettemønsteret strikkes som før: [1 vridd r, 2vr] 7 ggr, 1 vridd r. Etter 3 rapporter av flettene, skift til rundpinne nr for å forme den øvre delen av leggen. Så etter 2 rapporter til (altså 5 rapporter totalt), på p 9 av diagrammet, endre begge sideflettene ved å legge til 1 m i midten: Markør, strikk 4 m, øk1vr*, strikk 4 m, markør (se foto nedenfor og p 9 i diagrammet)
[merk] Hælsnuen strikkes frem og tilbake på sålepinnen over de midterste 22 m mellom markørene. Kilemaskene plukkes opp senere.
1. p (RS): 1 vridd r, 20r, V&S
2. p (VS): 1lavr, 20vr, V&S
3. p. (RS): 1lar, og strikk hver p 1 m kortere enn den forrige, V&S
4. p.(VS): 1lavr, strikk hver p 1 m kortere enn den forrige, V&S
5.- 12. p: Gjenta pinne 3 og 4 til det er 10 vanlige m og 6 viklede masker på hver side, V&S.
På p 13 (RS), strikk 1 overgangsomg slik: 1lar, 10r, [på neste viklede maske, plukk opp m pluss viklingen og strikk dem sammen], gjenta 6 ggr (totalt 6 viklede m plukket opp); strikk de neste 4 m, 18vr (kilen), strikk 30 m, 18vr (den andre kilen), strikk 4 m, plukk opp de resterende 6 viklede m, men strikk viklingene og maskene vridd sammen. Du er klar for å strikke hællappen.
[hællapp, kilefellinger]
Hællappen strikkes frem og tilbake. Samtidig plukker du opp kilemaskene:
1. p (RS): 16r, strikk 3 m, 2 vridd rett sammen, vikle ikke neste m, snu.
2. p (VS): 1lar, strikk 3 m, 22vr, strikk 3 m, 2vrsm, snu.
3. p (RS): 1mla, strikk 3 m, [1mla, p2] 7 times, 1mla, strikk de neste 3 m, 2 vridd rsm, snu.
4. p. (VS): 1mla, strikk 3 m, [1vr, k2] 7 ggr, 1vr, strikk de neste 3 m, 2vrsm, snu.
Gjenta pinne 3 og 4 for å plukke opp alle kilemaskene: 60 m.
Du er nå på din 37. p. Du har nettopp felt alle de vrange høyre kilemaskene. Strikk til neste markør. På RS, fordel maskene slik du gjorde etter tåen, rett før du laget vrist (se [vrist]). Hold markørene p plass. Dette gjør at du kan strikke flettene igjen.
[skaft, avfelling]
Brett sokken diagonalt på midten ved hælsnuområdet. Skaft- og fotdelen bør være minst like lange. Gjør skaftet lengre for å få minst mulig restegarn, om ønskelig, men minst 3 cm. For å felle av, ta tråden fra enden av garnnøstet ditt. Med dobbelt garn, fell løst av i mønsterribb. Fest alle løse tråder og spenn lett ut, om du vil. Den andre sokken lages på samme måte.

1. p (RS): Strikk til det gjenstår én m. V&S siste m: Hold garnet som om du skal strikke vr og flytt den siste m fra venstre pinne til høyre p. Snu arbeidet .
2. p (VS): Ta den første, ustrikkede m fra venstre p til høyre p. Strikk vr til det gjenstår 1 m; V&S: Hold garnet som om du skal strikke r og ta den siste m løs av. Snu.
3. p (RS): Ta den første m løs av, strikk til siste m før ustrikket m; V&S.
4.p (VS): Ta den første m løs av, strikk vr til siste m før ustrikket m, V&S.
Gjenta p 3 og 4 til det er 8, 10 eller 12 (ettersom hvor bred du foretrekker tåen) masker midt på. På vrangsiden er tåen halvferdig.
Fortsett med den andre halvdelen av tåen (pinnene blir lengre):
1. p: Strikk vr over maskene til den første som ikke er strikket, men viklet. På neste m, plukk opp V&S og strikk vridd vr sammen den viklede m. Vikle neste maske slik at den nå har to viklinger, snu.
2. p: Løft den første dobbeltviklede m løs av, strikk til den første viklede masken. Plukk opp viklingen og strikk den sammen med den viklede masken. Vikle den neste m (har to viklinger nå), snu.
På neste p, plukk opp begge viklinger og strikk r eller vr sammen med m. Fortsett til alle maskene er “live”.
Plasser provisoriske masker: Sett pinnespissen inn i masken nedenfor heklekjeden og jobb mot det garnet du skal bruke. Rekk opp én og én maske av kjeden, etter hvert som du stikker pinnespissen inn i hver maske, og setter hver maske på pinnen. Tell masker. På den første omg etter formingen av tåen med kortpinner, kan det hende du vil plukke opp en ekstra maske eller to mellom ‘live’-maskene og maskene du har plukket opp fra oppleggingen. For å unngå hull, pass på å stramme garnet på første omg.

VANDRENDE MASKER
Vridde masker vil bytte plass, eller vandre over sin bakomg - vanligvis vrange - på hver omg. Alle rette m strikkes vridd. Vanligvis i vridde mønstre unngår man å vri mer enn to masker.
hoyrevri-v.jpg
HØYRE VRI, vrang
Med høyre pinne, sett spissen inn i 2. m på forsiden av arbeidet.
Trekk den venstre m ut av disse 2 m. Vrangmasken er løs på baksiden. Plukk denne løse m opp straks med venstre p. Strikk denne m vridd. Strikk neste m vr.
venstrevri.jpg
HØYRE VRI
Sett høyre pinne inn i 2. m på forsiden av arbeidet. Trekk venstre pinne ut av disse 2 m. Rettmasken blir løs bak arbeidet. Plukk denne løse m opp straks med venstre p. Strikk m vridd rett. Strikk neste m vridd.
venstrevri-v.jpg
VENSTRE VRI, vrang
Sett høyre pinne inn i vrangmasken på baksiden av arbeidet.
Trekk venstre pinne ut av disse 2 m. Rettmaskene faller fritt på forsiden av arbeidet. Plukk straks disse frie maskene opp med venstre pinnespiss. Sett vrangmasken tilbake på venstre p og strikk den vr. Strikk neste m vridd.
hoyrevri.jpg
VENSTRE VRI
Sett høyre pinne inn i vrangmasken på baksiden av arbeidet. Trekk venstre pinne ut av disse 2 m. Trekk venstre pinne ut av disse 2 m. Rettmasken blir løs bak arbeidet. Plukk denne løse m opp straks med venstre p. Strikk m vridd rett. Strikk neste m vridd.